Tvärfackliga studier

Föräldraledighetslagen

February 28, 2022 Podfabriken
Tvärfackliga studier
Föräldraledighetslagen
Show Notes

Ska du behöva spara pengar för att skaffa barn? Kan chefen sparka dig om du blir gravid? Har du rätt att vara hemma med barnet? Hur länge? Vad händer med ditt jobb under graviditeten, och hur blir det när du kommer tillbaka?