Tvärfackliga studier

Samtalsmetod - att påverka genom att lyssna

February 23, 2022 Podcastfabriken Season 1 Episode 2
Tvärfackliga studier
Samtalsmetod - att påverka genom att lyssna
Show Notes

Är retorik det perfekta samtalet? Hur ger vi ett bra första intryck?
I detta avsnitt laddar vi upp med tips för hur man får folk engagerade i samtal och hur man kan tänka kring att prata i olika sammanhang. Samtal runt fikabordet har en annan karaktär än när man ska gå in i ett förhandlingsrum.